Workshop ‘Samen de jeugdzorgketen verbeteren’

In deze workshop brengen we diverse ketenpartijen uit de Jeugdzorg samen. Op basis van de belangrijkste problemen, bepalen we gezamenlijk concrete vervolgstappen. Bij deze nodigen we je uit om mee te denken en doen.

  • Hoe krijgt een kwetsbare jongere de beste, snelste en meest passende zorg?
  • Hoe krijgen professionals in de Jeugdzorg meer plezier en perspectief in hun werk?
  • Hoe kunnen de wachtlijsten in de Jeugdzorg verdwijnen?
  • Hoe zorgen we voor maximale tijdsbesteding aan zorg voor kwetsbare jongeren en minimale administratie en regels?
  • Hoe kunnen de financiële tekorten bij gemeentes worden opgelost?

 

Tijdens de workshop: Samen de jeugdzorgketen verbeteren, sprak een ervaringsdeskundige:

“Ik miste de verwondering om mij te helpen met mijn complexe probleem, er was geen ruimte voor maatwerk en eigen regie”

In het filmpje zie je met welke experimenten de deelnemers na de vorige workshop aan de slag zijn gaan.

 

Structurele oplossingen

Het is onze ambitie om structurele oplossingen te vinden voor deze vraagstukken. Oplossingen die in de hele Jeugdzorgsector kunnen worden gebruikt. Gebaseerd op onze ervaring en expertise geloven wij dat dit kan!

Betere samenwerking in een simpele jeugdzorgketen leidt tot meer voldoening bij professionals, betere zorg voor de jongeren en gezondere financiële resultaten.

Denk met ons mee

Dit kunnen wij uiteraard niet alleen. Daarom vragen we jou om met ons mee te doen. Wat betekent dat?

Door een halve dag beschikbaar te zijn om mee te denken en om de eerste pilot met ons te starten! Locatie is de Social Impact Factory in Utrecht. 

Wat ons betreft is nu het moment om concrete experimenten te starten; pilots om de belangrijkste problemen aan te pakken. Wij gaan ons hiervoor de komende maanden inspannen. 

Er is nog geen volgende datum voor de workshop. Maar heb je interesse? Meld je dan zeker aan via info@leancg.nl 

Praktijkvoorbeeld

De LCG behaalde in veel sectoren aantoonbare impact op verbetering van kwaliteit, doorlooptijd en samenwerking. We delen deze bijeenkomst onder andere onze ervaring bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ heeft namelijk de opdracht van minister De Jonge aanvaard om de doorlooptijd van een indicatiestelling landelijk te verkorten van 6 weken naar 7 dagen per 1 juli 2020 met behoud van kwaliteit en onafhankelijkheid.

 

Jeugdzorg verbeteren

Drie lessen om de jeugdzorg te verbeteren

Uit onze workshop ‘Samen de jeugdzorgketen verbeteren’ blijkt telkens een grote behoefte aan eenduidige en laagdrempelige mogelijkheden voor het doen van zorgmeldingen, waarmee de jongere direct toegang krijgt tot de juiste hulp, met flexibiliteit om maatwerk te leveren. Maar er was meer! Onze 3 belangrijkste lessen.

Lees de 3 belangrijkste lessen >

 

“Inspirerende ochtend! In een paar uur tijd heb ik ideeën gekregen om de ketensamenwerking te verbeteren en ècht cliëntwaarde te leveren. Zin om hieraan bij te dragen!”
Yna Pothoven, Manager Veilig Thuis Kennemerland

“Er is nog werk aan de winkel, wij hebben elkaar nodig om goed samen te werken. Vertrouw op elkaar!”
Marij Budde, Bijzondere Zorg Midden Nederland

“Ga opzoek naar de gezamenlijke problemen en oplossingen in de keten. Start altijd met de vraag: Wat levert dit de klant op?”
Hillie Peters, Stichting Oosterpoort

“We moeten onze afstemming/samenwerking coördineren en daar waar nodig eerder contact leggen.”
Tessa Disco, Thorax informatie en advies.

 

Terugblik workshop 27 november 2019

Terugblik workshop 31 januari 2020

Geen trainingen gevonden

Geïnteresseerd?